Veileder

Dette er en veileder om universell utforming (uu) av hverdagsteknologier for eldre. I dag er det en stadig større gruppe eldre mennesker som ønsker å ta i bruk teknologi på egenhånd. Det finnes flere dokumenter og veiledere om universell utforming i sin alminnelighet. Vi ser et behov for en veileder som retter seg inn mot eldre mennesker. For denne gruppen er det flere faktorer som spiller inn, slik som for eksempel tørre hender som gjør det vanskelig å betjene berøringsskjermer, eller nedsatt syn eller hørsel som kan gjøre det vanskelig å betjene apparater med lydsignaler eller små informasjonsdisplayer. Disse er gjerne resultater av normal aldring og gjelder dermed svært mange eldre brukere. Les mer om dette i vår veileder. Trykk på bildet eller lenken under for å laste ned veilederen.

Veileder for vurdering og anskaffelse av hverdagsteknologier.