Utviklingshemning og demens

Målgruppen i prosjektet prosjektet ‘Plukk og miks’ var  mennesker med nedsatt (i hovedsak kognitivt) funksjonsnivå. Dette kan for eksempel være mennesker med demens eller mennesker med utviklingshemning og deres støttepersoner (pårørende, tjenesteytere m.fl.). Taken var at smarthusteknologi kan hjelpe disse brukerne å bo selvstendig i egen bolig. Samme gjelder hverdagsteknologi.

Disse brukerne har typisk flere omsorgspersoner og hjelpere rundt seg som faktisk vurderer behovet og bruks­mu­ligheter, anskaffer teknologien, plasserer den i hjem­met til primærbrukerne, følger opp og vedlikeholder løs­­ningen (“prosessen”). Slike omsorgspersoner og hjelpere er gjerne enten familiepårørende eller tjeneste­ytere fra kom­munen. De er også de som kommer mest “i direkte kontakt” med teknologien innen de for­skjellige prosessfasene. Primærbrukerne ser og opplever teknologien i sitt hjem, men deltar i praksis ikke aktivt ellers i prosessen.

Følgende kilder har utmerket informasjon om utviklingshemning og demens, noe som kan være viktig å studere når man velger teknologi og tekniske hjelpemidler for dem. Nettstedene som vi lenker til lenker ofte videre til fordypende kilder om temaet.

Utviklingshemning

Demens