Teknologiene

Begge prosjektene gjorde anskaffelser av teknologier ut fra en rekke kriterier. De viktigste kriteriene felles for begge prosjektene var at teknologiene skulle:

  • representere et bredest mulig utvalg av teknologi som er rettet mot forbrukere,
  • være allment tilgjengelige løsninger i hvitevarebutikker/nettbutikk (dvs. ikke NAV-hjelpemidler eller produkter som anskaffes via spesielle innkjøpsordninger), og
  • være i prisklasser som gjør det mulig for familier med vanlig inntekt å skaffe løsningen/produktet selv.

I arkfaner under dette menypunktet kan du lese mer om teknologiene som ble evaluert og prøvd ut i hvert prosjekt.

I tillegg finner du skjemaer som vi har benyttet i prosjektene under arkfanen Universell utforming. Noen er tilpasset til prosjektenes nedslagfelt/teknologier.