Smarthusteknologi

Begrepet smarthus omfatter en rekke elektroniske installasjoner som skal bidra til å gi boligen lavere ener­gi­for­bruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå. Systemene kan vanligvis styres med fjern­kontroll, kontrollpanel eller via smarttelefon, nett­brett og internett. Det fin­s et rikt utvalg av sensor­teknologi i hjemmeelektronikkbutikker. Smart­hus­tek­no­lo­gi har blitt hver­dag­s­tek­no­logi i løpet av kort tid.

Dette prosjektet analyserte universell utforming av “offthe-shelf” smarthusteknologi/sensorteknologi. Kjerne­spørs­målet var hvor uni­ver­selt utformet (uu) er disse teknologiene er og hva betyr det for (for-)bruks­pro­sessen.

De sentrale målsettingen var å undersøke produktenes og løsningenes universelle utforming.  Prosjektets hovedmål var å levere praktisk kunnskap om uu av smarthus- og sensorteknologi til brukere, pårørende og fagpersonell.

Sensorersett som var med i utprøvingen var:

  • My D-link (sensorserie), app
  • Panasonic (sensorserie), app
  • Netgear Arlo (2 webkameraer), nettside og app
  • König (sensorserie), app
  • Domo Safety (sensorserie samt nettisider med læring, validering, konfigurering samt app) — også egnet for profesjonell bruk av f.eks. hjemmetjenesten
  • Easy Access EasyFinger fingeravtrykkslås
  • Diverse lyspærer med skumrings- og bevegelsesrelé

Idet hverdagsteknologiene var stort sett isolerte produkter, så var smarthusteknologiene mer kompliserte løsninger bestående av mange fysiske komponenter som skulle knyttes sammen, herunder selve sensorene, basestasjoner, apper osv. Derfor var utvalget av produkter og løsninger noe smalere enn i prosjektet om hverdagsteknologier. I tillegg var det viktig for oss å basere oss på det som faktisk var tilgjengelig på det aktuelle tidspunktet i kjente butikker (vanlige og på nettet).

Prosessen som vi har dekket i prosjektet om smarthusteknologi er vist i bildet under.

nnn

Fasene som vi har dekket i prosjektet om smarthusteknologi. Disse er: Informasjonsinnhenting og utvelgelse, innkjøp, fysisk installasjon, konfigurasjon og innstillinger, samt bruk og justeringer.