Evalueringsskjemaer

I evalueringen av teknologienes universelle utforming, har vi benyttet etablerte skjemaer innen brukbarhet og brukertilfredshet, og tilpasset skjemaer som dekker bruksegenskaper av teknologi.

Under finner du skjemaer som ble benyttet i prosjektenes utprøvingsfase.

Tilpassede skjemaer og originalkilder