Smarthusprosjektet Plukk og miks

Hovedresultatet fra dette smarthusteknologi-prosjektet var en rekke funn som omtales på dennne nettsiden. I tillegg identifiserte vi spesifikke brukerkrav vedrørende smarthusteknologi.

Vi håper at disse funnene  hjelper forhandlere å anbefale passende produkter og forbrukere av teknologier å velge riktig.

Webkamera

Under finner du lenker til en presentasjon som berører prosjektet samt prosjektets avsluttende nyhetsbrev.