Om prosjektene

‘Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre’ og ‘Plukk og miks’

Begge prosjektene handlet om å skape en god hverdag for mennesker som ønsker å bo selvstendig og selvhjulpet i sin egen bolig ved hjelp av teknologi.

Hverdagsteknologi betegnes som varer man selv kan anskaffe fra elektronikkbutikken. Det kan være en robotstøvsuger eller sensorteknologi til hjemmet. Smarthusteknologi dreier seg om å gi boligen lavere ener­gi­for­bruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå. Systemene kan vanligvis styres med fjern­kontroll, kontrollpanel eller via smarttelefon, nett­brett og internett. Smart­hus­tek­no­lo­gi har blitt hver­dag­s­tek­no­logi i løpet av kort tid.

Begge disse prosjektene handlet om å skape en god hverdag for mennesker som ønsker å bo selvstendig og selvhjulpet i sin egen bolig ved hjelp av teknologi. Hverdagsteknologi betegnes som varer man selv kan anskaffe fra elektronikkbutikken. Det kan være en robotstøvsuger eller sensorteknologi til hjemmet. Smarthusteknologi dreier seg om å gi boligen lavere ener­gi­for­bruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå. Systemene kan vanligvis styres med fjern­kontroll, kontrollpanel eller via smarttelefon, nett­brett og internett. Smart­hus­tek­no­lo­gi har blitt hver­dag­s­tek­no­logi i løpet av kort tid.

I begge prosjektene vurderte vi den universelle utformingen av teknologiene, det vil si at løsningene er enkle å ta i bruk, og bruke, for alle.

Vi så på hvor uni­ver­selt utformet hverdagsteknologiske løsninger og herunder smarthusløsninger er i vid forstand, og hva det betyr for ut­vel­gel­se, kjøp og ikke minst bruk av disse teknologiene. Dette gjelder både teknologiene selv, slik som in­for­masjonsdisplays, lydsignaler, knapper og vridere for styring, fysisk størrelse, og informasjon om pro­duktet/løsningen i form av tekniske detaljer, bruks­an­visninger o.l.

Partnere og finansiering

Prosjektet ‘Universell utforming av hverdagsteknologier for eldre er avsluttet’ og ble gjennomført av Karde i samarbeid med Vaksdal kommune som brohode til utprøvingen. Andre kommuner fra Nordhordland har vært involvert i prosjektaktiviteter via ulike samarbeidsarenaer. Prosjektet er avsluttet.

Prosjektet ‘Plukk og miks’ ble gjennomføret i samarbeid mellom Karde AS, Risør kommune og Vaksdal kommune. Prosjektet er avsluttet.

Begge prosjektene var hovedfinansiert av UnIKT-programmet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Karde og kommunene la ned en betydelig egeninnsats.

Under finner du lenker til  UnIKT og Bufdir:

bufdir_logo
UnIKT-logo med bokstavene