Bruker-personas

Begge prosjektene har hatt hovedfokus på universell utforming av teknologier. Det er imidlertid brukene som kan reelt vurdere hvorvidt produktene tilfredsstiller kriteriene og er enkle å anskaffe, ta i bruk og bruke. For å illustrere brukerne ble det i Hverdagsteknologi-prosjektet utarbeidet to personas: Valgerd og Ola. Du finner dem under dette menypunktet i hver sin arkfane.

Bruk av personas er en metode som kan benyttes for å gjøre seg kjent med og presentere en målgruppe på en jordnær og menneskelig måte. Innen IKT-området (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) benyttes personas ofte for å representere målgruppen ’brukere’. Brukere kan for eksempel være personer som benytter seg av nettsider, selvbetjeningsautomater eller hverdagsteknologi. Personas er ikke ekte brukere. De er oppdiktede “portretter” av brukere. Det man faktisk vet om ekte brukere dokumenteres i form av personas.

Det er også utarbeidet en kort beskrivelse om normal aldring og hva dette kan bety for bruken av teknologi (se eget punkt under denne arkfanen).

Vi har også laget en side med kildereferanser om utviklingshemning og demens (se eget punkt under denne arkfanen).

Persona Valgerd som “dukket opp” som roll-up på Daletunet, til informasjon og inspirasjon for besøkende i visningsrommet.