Universell utforming (uu) av hverdagsteknologier og smarthusteknologier

Om nettstedet og prosjektene

Dette nettstedet er et resultat av to prosjekter som ble gjennomført med støtte fra UNiKT-programmet i Bufdir. Prosjektene handlet om universell utforming av hverdags- og smarthusteknologier. Evaluering av produkter skjedde på laboratorium i Karde. Utprøvingen foregikk i Risør kommune og Vaksdal kommune.

Hva er hverdagsteknologi?

Hverdagsteknologi er teknologi som alle kan ta i bruk selv, på eget initiativ for å forenkle sitt eget dagligliv. Det kan være produkter for velvære, rengjøring, klesstell, matlaging, kommunikasjon eller trygghet. Eksempler er en robotstøvsuger, en vindusvaskerobot, en suppekoker, en brødbakemaskin og et massasjeapparat.

Hva er smarthusteknologi?

Begrepet smarthus omfatter elektroniske installasjoner som skal f.eks. gi boligen lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening og et høyere sikkerhetsnivå. Systemene kan vanligvis fjernstyres via en app. I dag fins det et rikt utvalg av sensor­teknologi for smarte hjem i butikker som fører husholdningselektronikk.

Universell utforming

Universelt utformede produkter og løsninger kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesielle hjelpemidler. De syv prinsippene for uu er: enkel og intuitiv i bruk, forståelig informasjon, toleranse for feil, like muligheter for alle, fleksibel i bruk, lav fysisk anstrengelse, samt størrelse og plass for tilgang og bruk.